Project Description

ΨΥΛΛΟΙ

Οι ψύλλοι είναι έντομα πολύ μικρού μεγέθους μόλις 2-4mm σκούρου καστανού σχεδόν μαύρου χρώματος. Δεν διαθέτουν πτέρυγες ωστόσο παρουσιάζουν μεγάλη αλτική ικανότητα εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του τελευταίου ζεύγους ποδιών.
Συμπεριφέρονται ως εκτοπαράσιτα πολλών ζώων (κυρίως σε γάτες, σκύλους, τρωκτικά), καθώς χρειάζονται έναν ξενιστή για τη συμπλήρωση του βιολογικού τους κύκλου, ενώ παραμένουν σε αυτόν όσο χρειάζεται μόνο για να τραφούν. Μοναδική πηγή τροφής για αυτά αποτελεί η απομύζηση αίματος.

Ο βιολογικός κύκλος των ψύλλων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Ωό η εκκόλαψη των οποίων επιτυγχάνεται σε 2 – 14 ημέρες
Προνύμφη, με απαιτούμενο διάστημα 10 – 30 ημερών για την ολοκλήρωση της ανάπτυξής των
Νύμφη, το στάδιο της οποίας διαρκεί 15 -20 ημέρες
Ακμαίο-Ενήλικα τα οποία καταφέρνουν και επιζούν για αρκετούς μήνες χωρίς τροφή.

Από τους ψύλλους έχουν απομονωθεί πλήθος βακτηρίων όπως αυτό της ψευδοφυματίωσης, της σαλμονέλωσης κ.ά., ωστόσο δεν έχει διαπιστωθεί η δυνατότητα μετάδοσής τους στον άνθρωπο.
Σημαντικότερο πρόβλημα για τον άνθρωπο είναι ο έντονος και επίμονος κνησμός που προκαλείται εξαιτίας των νυγμάτων των ψύλλων.
Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται σε περιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου οι ψύλλοι μεταφέρονται στους ανθρώπους από τα αγροτικά ζώα.

⦁ Φροντίζουμε να ελέγχουμε τακτικά τα κατοικίδιά μας (σκυλιά, γάτες), αν υπάρχουν και να τηρούμε το πρόγραμμα αποπαρασίτωσής των ιδιαίτερα την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού.
⦁ Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε ζωάκια αδέσποτα τα οποία ενδέχεται να μεταφέρουν πληθυσμούς παρασίτων.
⦁ Αν έχουν εγκατασταθεί στο χώρο μας αδέσποτα ζώα (σκύλοι, γάτες), απευθυνόμαστε σε ειδικό κτηνίατρο για εφαρμογή αποπαρασίτωσης.
⦁ Να διατηρούμε το χώρο καθαρό
⦁ Αν παρατηρήσουμε κάποιο έντομο ή ίχνη εντόμων, όπως συμπτώματα από τσιμπήματα ψύλλων στο σώμα μας κ.ά., απευθυνόμαστε άμεσα σε εξειδικευμένες εταιρείες απεντομώσεων και ζητάμε τη γνώμη και την συμβουλή ειδικού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Στην PestX, έχοντας σεβασμό στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα χρησιμοποιούμε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest Management – IPM) σύμφωνα με το οποίο γίνεται εκτίμηση και ανάλυση της προσβολής, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή μελλοντικών προσβολών, ενώ για την καταπολέμηση των εντόμων στόχων δίνεται προτεραιότητα στην εφαρμογή ατοξικών μεθόδων καθώς η χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων είναι περιορισμένη και επιλεκτική.

Για την εφαρμογή της απεντόμωσης με εντομοκτόνα σκευάσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο εγκεκριμένα φάρµακα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για την καταπολέµηση εντόµων σε κατοικηµένους χώρους.

Είναι ακίνδυνα για το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους αυτούς, άοσμα, δεν αφήνουν λεκέδες και τοξικά υπολείμματα και η χρήση των γίνεται με όλα τα μέτρα προστασίας και περιορισμών που ορίζονται στην έγκριση κυκλοφορίας των σκευασμάτων.

Η αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών όπως το Ctenocephalides felis ενδεικτικά επιτυγχάνεται με

Υπολειμματικούς ψεκασμούς (χρήση αντλίας χαμηλής ή υψηλής πίεσης)
Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος και εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας που έχουν καθοριστεί µε την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εντόμων-στόχων χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το οικοσύστηµα (ψεκασμός σημείων).

Εκνέφωση (fogger)

Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη διασπορά του εντομοκτόνου, το οποίο διαχέεται σε όλο τον προς απεντόμωση χώρο (ψεκασμός του όγκου ή χώρου). 

Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος και εφαρµόζονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας που έχουν καθοριστεί µε την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική αντιμετώπιση των εντόμων-στόχων χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το οικοσύστηµα

ΑΤΟΞΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

 


Σκούπα ισχυρής αναρρόφησης

 

 

 

Project Details