Project Description

ΞΥΛΟΦΑΓΑ

Τα ξυλοφάγα έντομα προσβάλλουν ξύλο και προϊόντα αυτού σε οποιαδήποτε μορφή και αν βρίσκεται (δένδρα, έπιπλα, ξύλινες κατασκευές κ.ά.), τρεφόμενα από αυτό και ορύσσοντας στοές στο εσωτερικό του.
Η παρουσία τους γίνεται δύσκολα αντιληπτή με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρές ζημιές στους χώρους όπου δραστηριοποιούνται.

Hylotrupes bajulus
Αναγνώριση
Τα ακμαία έχουν μέγεθος 5-6mm (αρσενικά) και 8-12 (θηλυκά) με μακριές κεραίες. Το χρώμα του σώματός τους είναι γκριζόμαυρο μέχρι σκούρο καστανόμαυρο με δύο γκρίζες εγκάρσιες κηλίδες, μία σε κάθε πλευρά των ελύτρων, ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τριχίδια γκριζοκίτρινου χρώματος. Η προνύμφη είναι επιμήκης γκριζόλευκη ή ανοιχτοκίτρινη με ευκρινείς δακτυλίους μήκους μέχρι και 31εκ.
Βιολογία
Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου είναι συνήθως 3 χρόνια, μπορεί όμως να φθάσει μέχρι και τα 10 και εξαρτάται από τη θρεπτική αξία του προσβαλλόμενου ξύλου, τη θερμοκρασία και την υγρασία του. Τα θηλυκά γεννούν 200-400 ωά, εναποθέτοντάς τα σε σχισμές ή ανωμαλίες του ξύλου.
Προσβάλλει
Οι προνύμφες προσβάλλουν ξύλο κάτω των 10 ετών με το ποσοστό υγρασίας του στο 10%. Σε αντίθετη περίπτωση δεν τρέφονται και η ανάπτυξή τους επιβραδύνεται ενώ ο βιολογικός τους κύκλος διαρκεί πολύ περισσότερο.

Anobium punctatum
Αναγνώριση
Τα ακμαία έχουν κυλινδρικό σχήμα με μήκος 3-6mm, χρώματος κοκκινωπού έως σκούρου καστανού και το σώμα τους σκεπάζεται από κοντές κίτρινες τρίχες. Η προνύμφη έχει μήκος περίπου 6-7mm γκριζόλευκου χρώματος και φέρει γνάθους με τις οποίες ορύσσει στοές στο ξύλο.
Βιολογία
Ο βιολογικός κύκλος διαρκεί έως 4 έτη, ενώ τα θηλυκά γεννούν 20-60 ωά σε ανώμαλες επιφάνειες και σε αρκετά ώριμο ξύλο.
Προσβάλλει
Θεωρείται το κατ’ εξοχήν έντομο των επίπλων με ιδιαίτερη προτίμηση σε εκείνα που βρίσκονται σε υπόγεια ή σοφίτες με υψηλή σχετική υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες.

Lyctus brunneus
Αναγνώριση
Το πιο συχνά απαντώμενο είδος στον Ελληνικό χώρο.
Τα ακμαία έχουν μήκος 3-7mm, με καστανοκόκκινα γυαλιστερά έλυτρα με λεπτή και πυκνή στίξη και χνόωση σε ακανόνιστες κατά μήκος γραμμές. Η προνύμφη φθάνει σε μήκος μέχρι 6,5mm με υπόφαιο χρώμα και λεπτή χνόωση.
Βιολογία
Ο βιολογικός κύκλος διαρκεί συνήθως 1 χρόνο, αλλά στα ψυχρά κλίματα φθάνει έως και 4. Τα θηλυκά γεννούν περισσότερα από 70 ωά σε διάστημα 1- 2 εβδομάδων.
Προσβάλλει
Βελανιδιά, καρυδιά, μπαμπού, ευκάλυπτο κ.ά.

 

ΤΕΡΜΙΤΕΣ (Ισόπτερα)


Έντομα κοινωνικά τα οποία τρέφονται αποκλειστικά με ξύλα και άλλα κυτταρινούχα υλικά. Μαζί με τα κολεόπτερα ξυλοφάγα, αποτελούν τους κυριότερους εχθρούς του ξύλου.
Αναγνώριση
Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι τα δύο ζεύγη μακρών ισομήκων πτερύγων που εκφύονται από το θώρακα, καθώς και οι πολλές μικρές νευρώσεις, ενώ η κοιλία αποτελεί συνέχεια του θώρακα.
Βιολογία
Οι εργάτες ζουν περίπου 2 χρόνια ενώ οι βασίλισσες μέχρι και 12.
Οι πιο κατάλληλες θερμοκρασίες για τη δραστηριοποίηση και ανάπτυξη των τερμιτών είναι μεταξύ 24-35.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Συνιστάται να δίνεται μεγάλη προσοχή στα αντικείμενα (παλιά έπιπλα, ξυλεία) που εισέρχονται στις οικίες, καθώς μπορεί να είναι μολυσμένα και να μεταφέρουμε την εστία στο χώρο μας.
Να φροντίζουμε να προμηθευόμαστε ξυλεία από αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, οι οποίες διατηρούν το πρόγραμμα απεντόμωσης και καταπολέμησης ξυλοφάγων εντόμων.
Να ελέγχουμε τακτικά το χώρο για ίχνη προσβολής. Ενδεικτικά, ίχνη προσβολής από το συγκεκριμένο είδος είναι η εμφάνιση πούδρας, πριονιδιού και η δημιουργία πολλών μικροσκοπικών οπών στο ξύλο.
Αν παρατηρήσουμε κάποιο έντομο (ή ίχνη εντόμων) απευθυνόμαστε άμεσα σε εξειδικευμένες εταιρείες απεντομώσεων και ζητάμε τη γνώμη και τη συμβουλή ειδικού.
Συνήθως όταν γίνει παρατήρηση του εντόμου κατά τη διάρκεια της ημέρας, το μέγεθος του πληθυσμού είναι μεγάλο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Στην PestX, έχοντας σεβασμό στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα, χρησιμοποιούμε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest Management – IPM) σύμφωνα με το οποίο γίνεται εκτίμηση και ανάλυση της προσβολής, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή μελλοντικών προσβολών, ενώ για την καταπολέμηση των εντόμων στόχων δίνεται προτεραιότητα στην εφαρμογή ατοξικών μεθόδων καθώς η χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων είναι περιορισμένη και επιλεκτική.
Για την εφαρμογή της απεντόμωσης με εντομοκτόνα σκευάσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο εγκεκριμένα φάρμακα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την καταπολέμηση εντόμων σε κατοικημένους χώρους.
Είναι ακίνδυνα για το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους αυτούς, άοσμα, δεν αφήνουν λεκέδες και τοξικά υπολείμματα και η χρήση των γίνεται με όλα τα μέτρα προστασίας και περιορισμών που ορίζονται στην έγκριση κυκλοφορίας των σκευασμάτων.
Η αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών όπως τα ξυλοφάγα έντομα ενδεικτικά επιτυγχάνεται με:

Υπολειμματικούς ψεκασμούς (χρήση αντλίας χαμηλής ή υψηλής πίεσης)
Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος και εφαρµόζονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας που έχουν καθοριστεί µε την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική αντιμετώπιση των εντόμων-στόχων χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το οικοσύστηµα (ψεκασμός σημείων.)

Εκνέφωση (fogger)

Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη διασπορά του εντομοκτόνου, το οποίο διαχέεται σε όλο τον προς απεντόμωση χώρο.

Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος και εφαρµόζονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας που έχουν καθοριστεί µε την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική αντιμετώπιση των εντόμων-στόχων χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το οικοσύστηµα (ψεκασμός του όγκου ή χώρου).

Επίχρισμα
Μέθοδος κατά την οποία απλώνουμε ποσότητα εντομοκτόνου σκευάσματος με τη χρήση πινέλου.

Υποκαπνισμός (fumigation)
Ιδιαίτερα εξειδικευμένη διαδικασία με την οποία καταφέρνουμε να καταπολεμήσουμε τα έντομα σε όλα τα στάδια (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο).
Πριν την εφαρμογή γίνεται προσεκτικός έλεγχος στον προς απεντόμωση χώρο, με σκοπό την καλή στεγανοποίησή του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές.
Η εφαρμογή επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών υποκαπνιστικών μέσων σε αέρια μορφή.
Εφαρμόζεται κυρίως σε χώρους φύλαξης και αποθήκευσης προϊόντων, σιλό αμπάρια πλοίων, κοντέινερ κ.α., πάντα με την επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα.

Project Details