ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών

Με τον όρο απεντόμωση εννοούμε την καταπολέμηση/αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών, καθώς και των προβλημάτων/κινδύνων που ελλοχεύουν από την παρουσία τους σε ένα χώρο.
Συχνά χρησιμοποιείται καταχρηστικά ο όρος “απολύμανση”, συγχέοντάς τον λανθασμένα με τον όρο “απεντόμωση”, για μία εφαρμογή αντιμετώπισης εντόμων.
Η απολύμανση εφαρμόζεται μόνο για την αδρανοποίηση και καταστροφή παθογόνων μικροβίων και όχι για την καταπολέμηση εντόμων.
Στην εταιρεία PestX, στο Αιγάλεω, χρησιμοποιούμε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest Management – IPM), με σεβασμό στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, γίνεται εκτίμηση και ανάλυση της προσβολής του χώρου σας από έντομα, ενώ λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή μελλοντικών προσβολών.

Για την καταπολέμηση των εντόμων-στόχων δίνεται προτεραιότητα στην εφαρμογή ατοξικών μεθόδων, με τη χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων να είναι περιορισμένη και επιλεκτική.
Για την εφαρμογή της απεντόμωσης με εντομοκτόνα σκευάσματα χρησιμοποιούμε, αποκλειστικά και µόνο, εγκεκριμένα φάρμακα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την καταπολέμηση εντόμων σε κατοικημένους χώρους. Τα φάρμακα είναι ακίνδυνα για το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους αυτούς, είναι άοσμα και δεν αφήνουν λεκέδες και τοξικά υπολείμματα. Επίσης, η χρήση τους γίνεται με όλα τα μέτρα προστασίας και περιορισμών που ορίζονται στην έγκριση κυκλοφορίας των σκευασμάτων.

Η αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών, βαδιστικών-ερπόντων, ιπτάμενων και των προνυμφικών τους σταδίων ενδεικτικά επιτυγχάνονται με:

1. Υπολειμματικούς ψεκασμούς (χρήση αντλίας χαμηλής ή υψηλής πίεσης).

2. Τοποθέτηση ειδικού τροφοελκυστικού σκευάσματος σε μορφή gel (εφαρμογή σε κουζίνες και χώρους παραγωγής τροφίμων). Η εφαρμογή τους επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού δοσομετρικού πιστολιού.

3. Υποκαπνισμό (fumigation). Ιδιαίτερα εξειδικευμένη διαδικασία με την οποία καταφέρνουμε να καταπολεμήσουμε τα έντομα σε όλα τα στάδιά τους (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο).

Πριν από κάθε εφαρμογή, γίνεται προσεκτικός έλεγχος στον προς απεντόμωση χώρο με σκοπό την καλή στεγανοποίησή του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές.

Η εφαρμογή επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών υποκαπνιστικών μέσων σε αέρια μορφή. Εφαρμόζεται κυρίως σε χώρους φύλαξης και αποθήκευσης προϊόντων, σιλό, αμπάρια πλοίων, κοντέινερ κ.ά., πάντα με την επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα.

Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος γίνεται σύμφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος και εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας που έχουν καθοριστεί µε την έγκριση κυκλοφορίας αυτών. Έτσι, εξασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εντόμων-στόχων χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα (ψεκασμός σημείων).

4. Εκνέφωση (fogger). Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη διασπορά του εντομοκτόνου, το οποίο διαχέεται σε όλο τον προς απεντόμωση χώρο (ψεκασμός του όγκου ή χώρου).

5. Ατοξική Μέθοδος. Χρήση φερομονικών ή τροφοελκυστικών παγίδων σύλληψης ερπόντων, βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων, για αντιμετώπιση και έλεγχο πληθυσμού (monitoring).

6. Ηλεκτρικές παγίδες ιπτάμενων εντόμων.

7. Σκούπα KIRBY. Σύστημα βιολογικού καθαρισμού, απορρύπανσης και εξυγίανσης στρωμάτων, χαλιών και καναπέδων.

8. Μηχάνημα ατμού, υπέρθερμου και ξηρού.

Η υπευθυνότητα, ο άψογος επαγγελματισμό & οι ευχαριστημένοι πελάτες μας μάς έχουν καταστήσει μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στο χώρο των απολυμάνσεων & απεντομώσεων!

Έντομα

ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ
%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1
ΚΟΡΙΟΙ
%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1
ΨΥΛΛΟΙ 
%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1
ΕΝΤΟΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1
ΞΥΛΟΦΑΓΑ
%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1
ΜΥΓΕΣ
%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1
ΑΚΑΡΕΑ 
%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1
ΣΚΟΡΟΣ 
%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1