ΣΚΟΡΟΣ

ΣΚΟΡΟΣ 2017-05-31T18:38:30+00:00

ΣΚΟΡΟΣ

Σκαθάρια των Χαλιών

Σημαντική ζημιά από τις προνύμφες σε επικαλυμμένα έπιπλα, χαλιά και υφάσματα από βαμβάκι, λινό κ.α.

Anthrenus flavipes, Anthrenus verbasci, Attagenus unicolor

Σκόρος των μάλλινων και υφασμάτων

Τρέφεται με χαλιά, γούνες και μάλλινα υφάσματα. Οι προνύμφες προκαλούν ομοιομεγέθεις τρύπες στα υφάσματα.
Tinea pellionella, Hofmannophilla pseudospretella, Tineolla bisseliella

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Στην “PEST X” έχοντας σεβασμό στην δημόσια υγεία και το οικοσύστημα χρησιμοποιούμε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest Management – IPM) σύμφωνα με το οποίο γίνεται εκτίμηση και ανάλυση της προσβολής, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή μελλοντικών προσβολών ενώ για την καταπολέμηση των εντόμων στόχων δίνεται προτεραιότητα στην εφαρμογή ατοξικών μεθόδων καθώς η χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων είναι περιορισμένη και επιλεκτική.

Για την εφαρμογή της απεντόμωσης με εντομοκτόνα σκευάσματα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο εγκεκριµένα φάρµακα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για την καταπολέµηση εντόµων σε κατοικηµένους χώρους.

Είναι ακίνδυνα για το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους αυτούς, άοσμα, δεν αφήνουν λεκέδες και τοξικά υπολείμματα και η χρήση των γίνεται με όλα τα μέτρα προστασίας και περιορισμών που ορίζονται στην έγκριση κυκλοφορίας των σκευασμάτων.

Η αντιμετώπιση εντόμων εχθρών όπως ο σκόρος ενδεικτικά επιτυγχάνεται με:

Υπολειμματικούς ψεκασμούς (χρήση αντλίας χαμηλής ή υψηλής πίεσης)

Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος και εφαρµόζονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας που έχουν καθοριστεί µε την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική αντιμετώπιση των εντόμων-στόχων χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το οικοσύστηµα (ψεκασμός σημείων.)

 

Εκνέφωση (fogger)

Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη διασπορά του εντομοκτόνου, το οποίο διαχέεται σε όλο τον προς απεντόμωση χώρο.

Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος και εφαρµόζονται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας που έχουν καθοριστεί µε την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική αντιμετώπιση των εντόμων-στόχων χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το οικοσύστηµα

(ψεκασμός του όγκου ή χώρου).

ΑΤΟΞΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

 ΚΙΡΒΥ

(Σκούπα ισχυρής απορρόφησης)

Σύστημα βιολογικού καθαρισμού απορρύπανσης και εξυγίανσης στρωμάτων, χαλιών και καναπέδων.

 

 

Ατοξική καταπολέμηση με χρήση υπέρθερμου ξηρού ατμού

 

 

Πλαστική παγίδα παγίδευσης σκόρου με κολλώδη επιφάνεια