ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2017-05-29T15:20:38+00:00

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Με τον όρο μυοκτονία εννοούμε την καταπολέμηση των τρωκτικών καθώς και των προβλημάτων και των κινδύνων που ελλοχεύουν από την παρουσία τους σε έναν χώρο.

Στην “PEST X” έχοντας σεβασμό στην δημόσια υγεία και το οικοσύστημα χρησιμοποιούμε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest Management – IPM) σύμφωνα με το οποίο γίνεται εκτίμηση και ανάλυση της προσβολής, επισημαίνονται και ελέγχονται τα σημεία εισόδου των τρωκτικών, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή μελλοντικών προσβολών ενώ για την καταπολέμηση των τρωκτικών δίνεται προτεραιότητα στην εφαρμογή ατοξικών μεθόδων με την χρήση τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων να είναι περιορισμένη και επιλεκτική.

Για την εφαρμογή της μυοκτονίας με τρωκτικοκτόνα σκευάσματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο εγκεκριμένα φάρμακα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Τα μυοκτόνα δολώματα είναι είτε σε μορφή WΑΧ ΒLΟCΚ (κέρινων κύβων) είτε σε μορφή ΡΑSΤΑ (λουκούμι). Τοποθετούνται εντός ειδικών δολωματικών σταθμών  και η χρήση τους γίνεται με όλα τα μέτρα προστασίας και περιορισμών που ορίζονται στην έγκριση κυκλοφορίας των σκευασμάτων.

Αντίδοτο των τρωκτικοκτόνων είναι η Βιταμίνη ΚΙ (Φυτομεναντιόνη ή κονάκιο) και η χορήγησή του γίνεται από ιατρό.Η αντιμετώπιση και των τριών ειδών τρωκτικών Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus musculus επιτυγχάνεται με:

Ειδικούς δολωματικούς σταθμούς

Ο δολωματικός σταθμός αποτελείται από σκληρό-ανθεκτικό πλαστικό και κλειδώνει με ειδικό κλειδί για την προστασία του δολώματος από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. ζώα, περιβαλλοντικές συνθήκες)

Τοποθετούμε τους δολωματικούς σταθμούς μέσα και έξω από το κτίριο σε αποστάσεις ανάλογα με την προσβολή. Τα σημεία τοποθέτησης των δολωματικών σταθμών θα είναι αριθμημένα και θα έχουν την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ» όπως ορίζεται από το νόμο.

ΑΤΟΞΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Παγίδες με κολλώδη επιφάνεια και ελκυστική ουσία (άμεσες επεμβάσεις)

Είναι δυνατόν να επέμβουμε με παγίδες που έχουν κολλώδη επιφάνεια με ελκυστική ουσία, σε περιορισμένο χώρο ή εκεί που δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών (monitoring).

 

Παγίδες πολλαπλών συλλήψεων (multicatch)

Αποτελούνται από ανοξείδωτο μέταλλο ή πλαστικό, φέρουν τζάμι στο πάνω μέρος και περιέχουν ειδική κολλώδη επιφάνεια στο εσωτερικό τους με ελκυστική για τα τρωκτικά ουσία.

 

Φάκα παγίδευσης τρωκτικών

Ισχυρή φάκα παγίδευσης ποντικών και αρουραίων