ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΣΜΗΣΗ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΣΜΗΣΗ 2017-05-29T15:20:12+00:00

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΣΜΗΣΗ

Απολύμανση, είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η στοχευμένη μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι, κύστεις) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες. Μέθοδος με την οποία ένα αντικείμενο μεταβάλλεται σε μια κατάσταση όπου δεν μπορεί πλέον να μολύνει.

Μία χημική ουσία ονομάζεται «απολυμαντικό» μόνο όταν τα μικρόβια μέσω του απολυμαντικού μειώνονται κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Μπορούμε επίσης να πούμε ότι «απολύμανση» είναι η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων κατά 99,999% (για τους ιούς κατά 99,99%).

Για πολλές δεκαετίες ο όρος απολύμανση είχε επικεντρωθεί σε πρακτικές για την καταστροφή και την αναστολή ανάπτυξης των βακτηρίων και των μυκήτων. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η έρευνα για την αδρανοποίηση των ιών με την χρήση βιοκτόνων προϊόντων, καθώς νέα μεταλλαγμένα ιικά στελέχη εμφανίζονται συνεχώς και απειλούν με επιδημίες (π.χ. γρίπη, αιμορραγικός πυρετός) όλη την ανθρωπότητα.

Πρόληψη κατά των λοιμώξεων

Όπως είναι γνωστό και ευρέως αποδεκτό η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Η πρόληψη κατά των λοιμώξεων περιλαμβάνει τον συστηματικό εμβολιασμό και την απολύμανση.
Ο εμβολιασμός βοηθάει το ανθρώπινο σώμα να αποκρούσει μια ενδεχόμενη επίθεση μικροοργανισμών, ενώ του δίνει την ευκαιρία να «αναγνωρίσει» τους πιθανούς εισβολείς πριν ασθενήσει και με τον χρόνο να χτίσει την κατάλληλη άμυνα (τα αντισώματα).

Η απολύμανση σκοτώνει ή αδρανοποιεί τους μικροοργανισμούς πριν αυτοί εισέλθουν στον (ανθρώπινο) οργανισμό και είναι αναμφίβολα μια εξαιρετικά λογική στρατηγική ειδικά την σημερινή εποχή όπου με την ανάπτυξη νέων ιών πανδημίας γρίπης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια τουλάχιστον για το αρχικό αλλά κρίσιμο χρονικό διάστημα ανάπτυξης του ιού.

ΑΠΟΣΜΗΣΗ

Η μέθοδος κατά την οποία γίνεται εξαπόλυση μικροοργανισμών (βακτηρίων) και επιτυγχάνεται η βιοαποδόμηση ουσιών που προκαλούν δυσοσμία.